Mūsu aktualitātes

Labklājības ministrija un Latvijas tirgotāju asociācija pasniedza uzņēmējiem atzinības rakstus par ieguldījumu Latvijas politikā 06.12.2012

Otrdien, 4. decembrī, Labklājības ministre Ilze Viņķele kopā ar Latvijas tirgotāju asociācijas prezidentu Henriku Danusēviču pirmo reizi pasniedza uzņēmējiem un sociālajiem partneriem atzinības rakstus par ieguldījumu Latvijas politikas veidošanā.

Veselības aprūpe tikai nodokļu maksātājiem iespējama arī Latvijā 03.02.2012

Inga Zemdega-Grāpe, SIA Euroaptieka vadītāja, 2012. gada 3. februāris

Veselības ministrija pašlaik izstrādā jaunu sistēmu, kura noteiks, ka valsts garantēto veselības aprūpi varēs saņemt tikai tie, kuri maksās veselības nodokli, savukārt pārējie to saņems «par pilnu cenu», protams, ja vien tā nav ārkārtas situācija un nav nepieciešama neatliekama palīdzība.

Panākta vienošanās ar Veselības ministriju par valdības rīcības plānu 27.01.2012

18.janvārī Veselības ministrijā notika veselības ministres Ingrīdas Circenes un nevalstisko organizāciju pārstāvju tikšanās, kuras laikā tika panākta vienošanās par valdības rīcības plāna uzdevumiem un sasniedzamajiem mērķiem. Kā norāda Aptieku Attīstības biedrības valdes priekšsēdētāja Inga Zemdega – Grāpe „Beidzot Latvijā veselības jomu virza kompetenta ministre, kura skaidri redz prioritāros virzienus, uz problēmu loku raugās konstruktīvi un dažādos viedokļos prot atrast kompromisus”.

Nepieciešamas reformas farmaceitu izglītības programmā 23.01.2012

Inga Zemdega-Grāpe, SIA Euroaptieka vadītāja

Reformas izglītības sistēmā ir nepieciešamas, to droši vien atzīs ikviens. Atšķiras tikai viedokļi par to, – kādas un cik daudz nepieciešamas. Izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis rosina veikt izmaiņas augstākās izglītības finansēšanā, likvidējot valsts budžeta finansētas studiju vietas un mudinot studentus ņemt valsts garantētus studiju maksas kredītus. Savukārt vairāku universitāšu prorektori norāda uz nepieciešamību veidot dinamiskas studiju programmas, izmantojot inovatīvas studiju metodes, pieaicinot vieslektorus, kā vienu no lielākajiem izaicinājumiem izvirzot jauno profesionāļu atbilstību darba tirgus prasībām. Tikmēr aptiekas saskaras ar realitāti –pēc universitātes absolvēšanas aptiekā strādāt nonāk tikai retais.

Pērnā gada nogalē pieaicinot Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņu universitātes studentus tika veidota fokusa grupa ar mērķi noskaidrot studentu viedokli par pašreizējo izglītības sistēmu kā arī studentu profesijas izvēles motivātoriem. Diskusijas rezultātā tika noskaidrots, ka  studenti izvēlas farmaceita profesiju, jo pragmatiski aprēķina, ka viņu profesija vienmēr kotēsies tirgū. Tomēr pēc neilgas pastrādāšanas aptiekā topošie speciālisti pārdomā un nevēlas vairs strādāt aptiekā uzskatot, ka darbs aptiekā ir depresīvs, neperspektīvs un pretējs tam uzskatam, kāds studentam bija izveidojies iestājoties universitātē. Studenti mācību procesā saskaras arī ar problēmu - mācību programmā nemaz vai ļoti minimāli tiek iekļauti priekšmeti, kas darbam aptiekā ir ļoti nepieciešami – klientu psiholoģija, komunikācijas prasmes, tirgzinības un uzņēmējdarbības pamati, un vadības prasmes. Nonākot aptiekā, tikai retajam studentam priekšstats saskan ar realitāti, un viņi izvēlas turpināt karjeru zāļu izplatītāju vai zāļu ražotāju kompānijās.
Rodas jautājums, par kuru galvu ir lauzis ne viens vien nozares speciālists. Kas būtu jādara, lai jaunie speciālisti paliktu strādāt aptiekās? Cik ekspertu - tik viedokļu, taču grozies kā gribi, tāpat nonākam pie fakta, ka jāveic nopietna izglītības reforma, kuras virsuzdevums būtu pakārtot izglītības programmu aptieku klientu prasībām un vēlmēm.
Lūk,  mans skatījums par šo jautājumu:
Maģistru studijas programma būtu jāsadala pa specializācijām, atkarībā no tā, kur students plāno strādāt un veidot savu karjeru: aptiekā, zāļu ražotāju pārstāvniecībās vai zinātnē. Daudzi studenti norāda, ka viņiem pārāk padziļināti tiek mācīta ķīmija, analītiskā ķīmija, zināšanas, kuras strādājot aptiekā gandrīz nevar pielietot. Savukārt Organiskā sintēzes institūtā norāda, ka topošo farmaceitu ķīmijas zināšanas ir zemā līmenī. Tāpat studentiem būtu nepieciešamas psiholoģijas zināšanas, savukārt tie, kas plāno veltīt savu dzīvi zinātnei, šīs zināšanas nav nepieciešamas.
Tātad bez pamatpriekšmetiem, konkrētai specializācijai arī tiek pakārtoti mācību priekšmeti. Piemēram, tie, kas vēlas strādāt aptiekā, apgūst komunikācijas māku un klientu psiholoģiju, bet tie, kas tendēti uz zinātni - padziļināti ķīmiju. Pie tam, labi būtu, ja students izvēlas strādāt aptiekā un pēc 3 gadiem nolemj pāriet uz zinātni, viņš var papildināt zināšanas vajadzīgajos priekšmetos un pietiekami viegli pārkvalificēties. Uz šo būtisko programmas diversifikāciju norādīja arī visi fokusa grupas dalībnieki, kuri atzina, ka tādā veidā tiktu apgūti daudzi priekšmeti, kuri ir nepieciešami viņu specializācijai, bet netiktu „kalti” tādi, kuri nekad netiks pielietoti.
Ļaujot studentam apgūt tos priekšmetus un tās zināšanas, kuras tālāk viņš varēs lietot darba tirgū un „pārdot” potenciālajam darba devējam, palīdzētu ne tikai padarīt daudz kompetentākus topošos nozares profesionāļus, bet arī ļautu efektīvāk izmantot finansējumu.
Ir nepieciešamas būtiskas reformas farmaceitu izglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas sistēmā, piemērojot farmaceitu izglītības pamatprincipus zinātnes un uzņēmējdarbības vajadzībām šodien un nākotnē.
Tāpēc vēl ir jāveic sekojošas izmaiņas:
• Bakalaura programmai būtu jābūt tādai, kas dotu tiesības pēc universitātes beigšanas patstāvīgi bez farmaceita uzraudzības pārdot visu aptiekā esošo sortimentu. Tādējādi jāparedz lielāks stundu skaits farmakoloģijai, praktiskajai farmācijai, sociālajai farmācijai un farmaceitiskajai aprūpei. Vienlaikus mācību programmā jāiekļauj priekšmetus, bez kuru pārzināšanas nav iedomājams darbs aptiekā - psiholoģija, ētika, uzņēmējdarbība, tirgzinība. Būtiski arī, lai šie priekšmeti tiktu iekļauti gan universitāšu, gan koledžas programmās.
• LU medicīnas fakultātē mācoties trīs gadus tiek iegūts veselības zinātņu bakalaura grāds farmācijā, kas atšķirībā no RSU nav pielīdzināts farmaceita asistenta statusam. Ja nav iespējams panākt, ka abās augstskolās ir vienāda programma, tad precīzākai jābūt informācijai par iegūtās izglītības statusu un šīs izglītības piemērotību darba tirgum.
• Lai studentu piesaistītu aptiekai un viņš visu studiju laiku nedarītu tikai palīgdarbus, kas rezultātā rada nepatiku pret savu profesiju, vajadzētu izveidot sistēmu, ka darbs aptiekā paralēli studijām dod tā sauktos kredītpunktus. Aptieka šajā sistēmā varētu iesaistīties brīvprātīgi. Piemēram, aptiekai Ventspilī ļoti vajag speciālistu un tā ar mācību iestādi slēdz vienošanos par studenta nodarbināšanu. Katram kursam ir sava programma, kas jāapgūst. Farmaceits, kurš aptiekā ir „atbildīgs” par studentu, saņem sertifikācijas punktus no Latvijas Farmaceitu biedrības par prakses vadīšanu. Arī studiju programmai būtu jāpārkārto tā, lai studenti reāli varētu strādāt attiecīgajās reģionu aptiekās. Piemēram, trīs dienas nodarbības, divas darbs aptiekā.
• Būtu jānodrošina, ka studentiem ir iespēja piedalīties ārzemju studiju apmaiņas programmās. Lai cik tas dīvaini arī neizklausītos ne visur tas ir un kas ir vēl sliktāk, studenti tiek atrunāti doties apmaiņas braucienos.
• Jāsaīsina apmācību kurss medicīnas speciālistiem, kuri vēlas pārkvalificēties par farmaceita asistentiem.
• Būtu arī jāatceļ obligāto prasību 2 svešvalodu zināšanām farmaceitu asistentiem. Šī prasība ir iekļauta farmaceita asistenta profesijas standartā, taču rodas jautājums cik bieži farmaceita asistents Alūksnē, Dobelē vai Saldū darbā aptiekā lieto divas svešvalodas?
• Tāpat ir nepieciešams panākt būtisku Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu novirzīšanu farmaceitu mūžizglītībai, nodrošinot augsta kvalifikācijas līmeņa uzturēšanas un pilnveidošanas iespējas farmaceitiem, jo pašlaik mūsu pašu Latvijas regulējums liedz aptiekai šo finansējumu saņemt.
Taču būtiskākais, lai šajā debašu, pārrunu un reformu periodā mēs neaizmirstu par galveno - farmaceitiskās aprūpes attīstības pamatā ir aptieka. Ražotājfirmu pārstāvji ir labi un jaunie zinātnieki ir jāaudzina, taču skaitliski mums visvairāk vajag profesionālus farmaceitus, kas strādā aptiekā. Jo profesionālāki viņi būs, jo vairāk varēs padarīt sabiedrības labā. Mums ir ļoti liels neizmantots potenciāls!

Reformas izglītības sistēmā ir nepieciešamas, to droši vien atzīs ikviens. Atšķiras tikai viedokļi par to, – kādas un cik daudz nepieciešamas. Izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis rosina veikt izmaiņas augstākās izglītības finansēšanā, likvidējot valsts budžeta finansētas studiju vietas un mudinot studentus ņemt valsts garantētus studiju maksas kredītus. Savukārt vairāku universitāšu prorektori norāda uz nepieciešamību veidot dinamiskas studiju programmas, izmantojot inovatīvas studiju metodes, pieaicinot vieslektorus, kā vienu no lielākajiem izaicinājumiem izvirzot jauno profesionāļu atbilstību darba tirgus prasībām. Tikmēr aptiekas saskaras ar realitāti –pēc universitātes absolvēšanas aptiekā strādāt nonāk tikai retais.

Uzaicinājums uz ārkārtas preses konferenci 12.01.2012

(Aicinājums žurnālistiem, mediju pārstāvjiem)

Veselības ministrija vēlas pieņemt normu, kas ļaus aizsargāt zāļu ražotājus, bet liks pacientiem par medikamentiem maksāt dārgāk

Pērnā gada 23. novembrī Veselības Ministrija, pieaicinot NVO pārstāvjus, rīkoja apspriešanu par valdības deklarāciju un no tā izrietošo rīcības plānu. 

Tomēr drīz vien, neinformējot NVO, Veselības ministrija valdības rīcības plānā iekļauj punktu, kurš netika apspriests un kura mērķis ir aizsargāt zāļu ražotājus, fiksējot ne tikai medikamentu maksimālo, bet arī minimālo cenu. Tādējādi pilnībā attālinoties no izvirzītā mērķa – sniegt iespēju pacientiem izvēlēties lētākos medikamentus.

Konkurence farmācijā jeb tomēr attīstība? 04.01.2012

Skotu filozofs un cilvēks, kuru uzskata par politekonomiskas pionieri Ādams Smits pirmais formulēja konkurences būtību, sakot, ka konkurence ir sāncensība, kura palīdz samazināt cenas.

Konkurence ir arī tas faktors, kurš nosaka, virza un palīdz attīstīt uzņēmuma spēju pielāgoties konkurences prasībām, šajā procesā uzņēmumam pašam turpinot attīstīties. Konkurence arī veicina jaunu tehnoloģiju radīšanu, palīdz samazināt cenas, uzlabot kvalitāti un paplašināt klientam piedāvājamo produktu un pakalpojumu klāstu. Tomēr ir valstis, kurās pret konkurences vārdu skatās skeptiski, vīpsnā un pat dažbrīd konkurenci cenšas dažādiem veidiem nepieļaut, īpaši «sensitīvās» nozarēs. Šādu valstu vidū arīdzan ir Latvija, kura ne par ko negrib pieļaut, lai aptiekas attīstītos, savukārt radītie noteikumi nekādi nenāk par labu iedzīvotāju interesēm. Interesanti, ka konkurence starp privātajiem veselības pakalpojumu jomā pastāv, taču aptiekām laikam ir spēcīgāks lobijs un tās no sāncensības tiek aizsargātas.
Jebkurš ekonomists atzīs, ka konkurencei ir jābūt brīvai no administratīviem žņaugiem un nevajadzīgiem priekšrakstiem, tomēr šobrīd Latvijā ir radīta situācija, kas neveicina aptieku savstarpēju konkurenci nedz ar pakalpojuma kvalitāti, nedz cenām, jo ne tikai maksimālā, bet arī minimālā cena tiek aizsargāta ar MK noteikumiem (Nr.899). Citiem vārdiem, Latvijā ir aizliegts aptiekās sniegt atlaides, nedrīkst piedāvāt lojalitātes kartes un pat nedrīkst nodrošināt pacientus ar zemāko cenu, jo MK noteikumi definē minimālo cenu par kuru mazākas nedrīkst būt. Arīdzan Konkurences padome norāda, ka aptiekām pašām nav nekādas motivācijas veikt savas darbības efektivitātes meklējumus, no kā sanāk, ka cieš ne tikai aptieku segments kopumā, bet primāri jau pacients.
Konkurence arīdzan ir būtiska no aspekta, ka aptiekām jābūt pieejamām ne tikai no piedāvājamo medikamentu cenu kategorijas aspekta, bet arī no aptieku fiziska izvietojuma vietas, lai iedzīvotājam, neatkarīgi kurā Latvijas daļā viņš arī nedzīvotu, aptieka būtu pieejama 2, 3, 5 km rādiusā. Tikpat svarīgi, lai pārstāvētās aptiekas piederētu dažādiem tirgus spēlētājiem. Tomēr šobrīd ir situācija, ka uz vienas ielas ir vairākas viena un tā paša tīkla aptiekas, līdz ar ko arī iedzīvotāji saņem vienu un to pašu piedāvājumu par vienu un to pašu cenu, kas ir neloģiski, jo iedzīvotājam vajadzētu būt tiesībām un iespējām izvēlēties. Savas pozīcijas izveidojušam uzņēmējam konkrētā pilsētā, protams, neko nevar atņemt. Piemēram, tam, kuram ir četras aptiekas pilsētā nevar pateikt, ka turpmāk operēsi tikai ar divām. Taču ko var un vajadzētu darīt ir atvērt tirgu, lai pilsētās būtu gan trešais, gan ceturtais, gan piektais tirgus spēlētājs, kas ne tikai liks uzņēmējiem konkurēt ar cenām, bet arī piedāvājamo pakalpojumu kvalitāti. Gala rezultātā primārie ieguvēji no tā būs paši iedzīvotāji.
Protams, ka manis piedāvātais variants par tā saucamo aptieku riņķu noņemšanu nepatiks uzņēmēju grupai, kura jau ir nostiprinājusi savas pozīcijas konkrētajā tirgū, kā arī problēmas būs ar farmaceitu daudzumu un viņu koncentrāciju lielpilsētās, arīdzan ar rentablu vietu limitējumu, jo tiklīdz iznomātājs sapratīs, ka notiek cīņa par izdevīgāku vietu, tā īres cena tiks trīskāršota, kā tas patiesībā notiek jau tagad.
Vēl viens problēmas stūrakmens saistīts ar faktu, ka Latvijā ir arī aptiekas, kuras strādā bez peļņas vai ar zaudējumiem. Tomēr tādas, kurām ir sarežģīti nodrošināt savu turpmāko pastāvēšanu tai pašā laikā, kuras ir vienas pašas konkrētā apdzīvotā vietā, pretēji dažādiem, publiskajā telpā izskanējušiem skaitļiem, Latvijā nepārsniedz skaitli 20. Šīm aptiekām tiešām vajadzētu saņemt palīdzību no valsts vai pašvaldības. Tomēr ne vienmēr palīdzībai ir jāizpaužas papildus finansējuma piešķiršanā. Šeit ir iespējami daudz un citi risinājumi. Piemēram: Tiek reglamentēts, ka šādās aptiekās nevajag sertificēta farmaceita klātbūtni. Arīdzan, pašvaldības var iesaistīties sniedzot telpas par brīvu vai par samazinātu cenu, līdzīgi kā sociālo projektu gadījumā. Vēl var noteikt, ka šajās aptiekās nevajag uzturēt krājumus, kā tas šobrīd noteikts noteikumos par kompensējamiem medikamentiem. Tāpat var reglamentēt, ka šīs nerentablās, bet konkrētajā miestā tik būtiskās aptiekas iekasē maksu par pakalpojumu pēc saviem ieskatiem. Tādējādi konkrētā miesta iedzīvotājam būs izdevīgāk samaksāt šo pacienta līdzmaksājumu nekā maksāt par autobusa biļeti līdz tuvākajai pilsētai un atpakaļ.
Konkurence neapšaubāmi ir vesels pasākumu komplekss, kur galveno lomu spēlē jaunu principu un konceptu iedibināšana, kas kalpotu iedzīvotāju interesēs. Taču šobrīd aptieku starpā nenotiek cīņa par iedzīvotājiem piedāvājot tiem īpašas cenas, īpašus pakalpojumus, attieksmi vai bonusus. Būtībā pat netiek diskutēts par šiem jautājumiem, jo Latvijā nez kāpēc tiek kultivēts uzskats, ka konkurēt nav labi. Tādējādi aizverot durvis attīstībai, jo tiek apspiestas jebkādas iniciatīvas un mēs stagnējam paliekot tādā pašā līmenī kā 10 gadus atpakaļ.
Protams, no dažu aptieku puses ir kaut kādi mēģinājumi izrauties no šī apburtā loka un konkurēt klajā laižot smaržu līnijas vai kosmētiku, taču tas ir nebūtiski, tā kā pensionārs, kurš nāk pirkt medikamentus, diez vai iegādāsies sev smaržas vai pirks franču kosmētiku. Turklāt vislielākā konkurence ir attiecināma uz kompensējamiem medikamentiem, kas ir apgrozījuma lielākā daļa.
Iedzīvotāji vēlas, lai aptiekas attīstītos investējot efektīvākās biznesa metodēs, kā arī sniegto pakalpojumu kvalitātē. Citiem vārdiem – dažādībā. Tāpēc uz konkurences jautājumu nevajag raudzīties kā uz bargu sāncensību, bet gan attīstību par šo jautājumu kompleksi domājot gan aptiekām, gan sociāliem partneriem, gan valstij kopumā.
Savukārt no savas puses varētu ieteikt vairākus soļus, kuri būtu sperami konkurences vai aptieku attīstības veicināšanas virzienā:
1. Atcelt aptiekām iedzīvotāju limitus. Protams, pirms tam izvērtējot vai iedzīvotāju limitus noņemt tikai lielās pilsētās, mazās vai visās.
2. Pārskatīt izvietojuma kritērijus, jo nav jēga atcelt iedzīvotāju limitus, ja nav izvietojuma kritēriju, šo tā saucamo «riņķu», «bloku» pastāvēšanai. Vajadzīgs konstruktīvs dialogs, kas būs, ja rastos jaunas 100, 200 aptiekas.
3. Jādomā kā uzlabot aptieku iepirkuma apvienības. (Šobrīd 15% aptieku vēl joprojām nav pievienojušās aptieku iepirkuma apvienībām, savukārt viena no tām ir ļoti spēcīga apvienība -aizņem 43% no tirgus). Līdz ar to, dienas kārtības jautājumam vajadzētu būt nevis kā iznīdēt spēcīgo tirgus spēlētāju, bet - kā palīdzēt attīstīties pārējām apvienībām. Jo tieši spēcīgas iepirkuma apvienības var veicināt efektivitātes risinājumus, kurus tik ļoti meklē aptiekas.
Būtībā mēs runājam par attīstību, kura izriet no cilvēku domāšanas un spējas dzīvot līdzi laikam un tas ir arī tas, kas šobrīd Latvijai pietrūkst. Identiski kā efektivitātes meklējumu dzinēja trūkums aptiekām. Grozies kā gribi tā ir konkurence. Tāpēc, pat, ja mēs pēkšņi izdomājam fiksēt cenas aptiekās tad tiešām fiksējam nevis tādas, kuras ir ar uzcenojumu, bet gan tādas, kuras ir bez uzcenojuma. Savukārt uzcenojums (īstenībā pakalpojuma sadaļa), lai paliek aptieku pārziņā, kas attiecīgi arī meklē dažādas iespējas – vai nu tā ir atlaide pakalpojumiem vai arī lojalitātes programma vai kas cits. Taču, lai nav tā kā tas ir šobrīd, kad viss ir aizliegts un mēs atgriežamies sociālismā ar plānveida, regulāru mehānismu un esam tur kur esam - uz vienas ielas ir vienādas aptiekas, kuras nenes iedzīvotājiem nekādu labumu, nekādas izvēles iespējas, nedz samazinātu cenu, nedz uzlabotu pakalpojumu.

Konkurence ir arī tas faktors, kurš nosaka, virza un palīdz attīstīt uzņēmuma spēju pielāgoties konkurences prasībām, šajā procesā uzņēmumam pašam turpinot attīstīties. Konkurence arī veicina jaunu tehnoloģiju radīšanu, palīdz samazināt cenas, uzlabot kvalitāti un paplašināt klientam piedāvājamo produktu un pakalpojumu klāstu. Tomēr ir valstis, kurās pret konkurences vārdu skatās skeptiski, vīpsnā un pat dažbrīd konkurenci cenšas dažādiem veidiem nepieļaut, īpaši «sensitīvās» nozarēs. Šādu valstu vidū arīdzan ir Latvija, kura ne par ko negrib pieļaut, lai aptiekas attīstītos, savukārt radītie noteikumi nekādi nenāk par labu iedzīvotāju interesēm. Interesanti, ka konkurence starp privātajiem veselības pakalpojumu jomā pastāv, taču aptiekām laikam ir spēcīgāks lobijs un tās no sāncensības tiek aizsargātas.

Kad Latvijā tiks ieviesta e-recepte? 05.12.2011

Inga Zemdega-Grāpe, SIA Euroaptieka vadītāja, 2011. gada 2. decembris 12:54

Kā pierādījies praksē, e-veselības sistēmas spēj attīstīties līdz ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju progresu un to pieejamību, kā arī sabiedrības izpratni par jaunajām iespējām un priekšrocībām.

Veselības veicināšana skolās 02.12.2011

Aptaukošanās un neveselīgs dzīves veids – fizisko aktivitāšu trūkums, ēšanas paradumi un liekais svars ir jautājumi, kas aizvien vairāk nodarbina Eiropas Savienību un arī nu jau Latviju. Vairākas Eiropas valstu valdības ir paziņojušas, ka aptaukošanās ir viena no Eiropas aktuālākajām iedzīvotāju veselības problēmām, it īpaši bērniem. Vairākās Eiropas valstīs cīņa pret aptaukošanos jau patērē 5% no iedzīvotāju veselībai atvēlētā budžeta ik gadu. Kā liecina Eiropas pētījumu rezultāti, puse no pieaugušajiem un viens no pieciem bērniem ir ar liekā svara problēmām, un aptaukojušos bērnu skaits katru gadu pieaug par 400 000. Esmu gandarīta, ka līdz ar jaunās Veselības ministres stāšanos amatā, šī problēma aktualizēta arī Latvijā.

Vai aptiekām nav tiesības ne uz ko, pat lojalitātes kartēm? 21.10.2011

«Sabiedrības veselības aizsardzībai jābūt visu to noteikumu pamatmērķim, kas reglamentē zāļu ražošanu, sadali un izmantošanu. Tomēr šis mērķis jāsasniedz ar līdzekļiem, kas nekavēs farmācijas rūpniecības attīstību vai zāļu tirdzniecību kopienā,» teikts Eiropas Parlamenta un padomes direktīvā (2001/83/EK). Lai gan Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas ir saistošas arī Latvijai, kā vienai no Eiropas Savienības dalībvalstij, Latvija tomēr izdomā izdarīt pa savam un pārcensties. Jau tagad aptiekas nedrīkst informēt klientus par pieejamām atlaidēm uz bezrecepšu medikamentiem, un turpmāk nedrīkstēs informēt arī par savām lojalitātes kartēm. Precīzāk sakot, radīt kartes drīkst, bet informēt par tām – nē, jo to liedzot Eiropas direktīvas, kaut gan tajās šādu normu NAV.

Pilna raksta versija:

http://db.lv/r/354-blogi-viedokli/355-blogi/505-inga-zemdega-grape/230389-vai-aptiekam-nav-tiesibu-ne-uz-ko-pat-lojalitates-kartem

Euroaptieka iesaka Veselības ministram Jurim Bārzdiņam mainīt profesiju un kļūt par detektīvu 12.10.2011

12.oktobra laikraksta Diena rakstā „Iebilst pret zāļu atlaižu reformām”, Veselības ministrs Juris Bārzdiņš apgalvo, ka aptiekas dod atlaidi tikai tāpēc, ka lai vairāk tiktu pārdoti konkrētas grupas medikamenti. Savukārt produkti, kuri neietilpst mārketinga programmās tiekot noslēpti tālākajos aptieku plauktos. SIA Euroaptieka valdes priekšsēdētāja Inga Zemdega-Grāpe ne tikai noliedz šādus apgalvojumus, bet arī iesaka ministram mainīt profesiju kļūstot par Euroaptiekas detektīvu, lai iepazītos ar aptiekas darbību praksē un atjaunotu saskarsmi ar realitāti.

Latvijā atlaižu piešķiršana aptiekās tiek uzskatīta par personu tiesību aizskārumu 23.09.2011

2010.g. Latvijas Cilvēku ar īpašajām vajadzībām sadarbības organizācija Sustento veica pētījumu, kurā tika konstatēts, ka Latvijā samazinājusies pacientu pieejamība medikamentozai ārstēšanai, kam par iemeslu kalpojušas ieviestās izmaiņas valsts kompensējamo medikamentu sistēmā un pacientu līdzmaksājumu daļas palielināšana.

Aktualizē jautājumus par patērētāju tiesībām iegādājoties medikamentus 21.09.2011

Vakar Rīgā „Eiropas mājā” norisinājās konference, kuras mērķis bija aktualizēt patērētāju intereses, vajadzības un tiesības iegādājoties medikamentus. „Sākot ar šo gadu Veselības ministrija noteikusi ne vien maksimālo, bet arī minimālo kompensējamo medikamentu pārdošanas cenu, kas liedz aptiekām piemērot atlaides vai kā citādi finansiāli nākt pretim pircējiem. Tas ne vien ierobežo pircēju tiesības izvēlēties izdevīgāko, bet arī ir pretrunā ar veselīgas konkurences pamatprincipiem,” stāsta konferences rīkotāja, Aptieku Attīstības biedrības valdes priekšsēdētāja Inga Zemdega – Grāpe.

Reģionu pilsētu aptiekās trūkst kvalificētu farmaceitu 17.07.2011

Latvijā farmaceita izglītību var iegūt trīs izglītības iestādēs. Rīgas 1.Medicīnas koledžā izglītību iegūst farmaceita asistents, iegūstot 1.līmeņa augstāko jeb koledžas diplomu. Savukārt augstāko izglītību  un farmaceita diplomu var iegūt studējot Latvijas Universitātē (LU) vai Rīgas Stradiņa Universitātē (RSU). LU studenti pēc trīs gadu studijām iegūst bakalaura grādu farmācijā, bet par pilntiesīgiem farmaceitiem kļūst vēl pēc divu gadu studijām maģistrantūrā. Rīgas Stradiņa universitātē kvalificētus farmaceitus apmāca piecu gadu ilgstošās studijās.

Aptieku tirgus liberalizācija Eiropā: veiksmīgais Zviedrijas piemērs (2.daļa) 12.07.2011

Šī gada pavasarī viesojos Zviedrijas galvaspilsētā Stokholmā. Tā kā šajā valstī divus gadus atpakaļ valdība pieņēma likumprojektu, kura ietvaros paredzēja veikt farmaceitiskā tirgus liberalizāciju, bija interesanti apskatīt, kā tirgus reforma noslēgusies. Viesojoties vairākās aptiekās, guvu apliecinājumu, ka brīva konkurence veicina tirgus attīstību un ir veikti daudzi būtiski uzlabojumi pacientu interesēs.

Aptieku tirgus liberalizācija Eiropā: veiksmīgais Zviedrijas piemērs (1.daļa) 04.07.2011

Šī gada pavasarī viesojos Zviedrijas galvaspilsētā Stokholmā. Tā kā šajā valstī divus gadus atpakaļ valdība pieņēma likumprojektu, kura ietvaros paredzēja veikt farmaceitiskā tirgus liberalizāciju, bija interesanti apskatīt, kā tirgus reforma noslēgusies. Viesojoties vairākās aptiekās, guvu apliecinājumu, ka brīva konkurence veicina tirgus attīstību un ir veikti daudzi būtiski uzlabojumi pacientu interesēs.

AAB iesniegusi priekšlikumus par farmācijas sektora turpmāko attīstību 04.07.2011

Aptieku attīstības biedrība (turpmāk – AAB) atbalsta Veselības ministrijas (VM) iniciatīvu apspriest farmācijas sektora nākotnes attīstības virzienus, tāpēc diskusijai iesniegusi savu redzējumu VM Farmācijas jomas konsultatīvās padomei. „Ir apsveicami nozares sakārtošanas centieni, taču mūsuprāt nebūtu vēlama viedokļu polarizācija, atbalstot vai nu absolūtu tirgus regulāciju, vai pilnīgu liberalizāciju. Mūsuprāt ir jāmeklē risinājumi, kā pilnveidot esošo sistēmu,” skaidro AAB valdes priekšsēdētāja Inga Zemdega – Grāpe.

Aptieku vadītājām un vadītājiem! 01.06.2011

Sakarā ar to, ka VM joprojām nav devusi precīzu un izsmeļošu skaidrojumu par samazinātās PVN likmes izmaiņām Ministru Kabineta noteikumos Nr.167 „Noteikumi par medicīniskajām ierīcēm, to komplektējošām daļām, rezerves daļām un piederumiem, kuru piegādēm piemēro samazinātu pievienotās vērtības nodokļa likmi” (noteikumos vairs nav skaidri minētas tās medicīnas ierīces, medicīnas preces un piederumi, kurām tiek piemērota samazināta PVN likme), taču dotais skaidrojums ir kārtējā atrakstīšanās un pilnīgi nepielietojams reālajā praksē, kā arī informācija no ražotājiem un lieltirgotājiem ir saņemt

Iespējams, ka aptiekas kādu nedēļu nespēs pārdot medicīnas preces, jo nedēļu pirms izmaiņām PVN likmēs, valda pilnīgs apjukums 26.05.2011

2011.g. 1.martā Ministru Kabinetā tika pieņemti MK noteikumi Nr. 167, kuri stāsies spēkā jau šī gada 1.jūnijā. Noteikumi nosaka medicīniskās ierīces, to komplektējošās daļas, rezerves daļas un piederumus, kuru piegādēm piemēro samazinātu pievienotās vērtības nodokļa likmi.

Apzinām aptiekas, kurās var utilizēt nederīgos medikamentus 11.05.2011

Aprīļa mēnesī Euroaptieka pievērsa uzmanību nederīgo medikamentu utilizācijas problēmai. Lai noskaidrotu iedzīvotāju informētību par iespējām utilizēt vecos medikamentus, tika veikta elektroniska aptauja, kurā kopumā piedalījās 348 respondenti no visiem Latvijas novadiem. „Secinājumi ir šokējoši! Gandrīz 80% no respondentiem atzina, ka nezina, ko darīt ar medikamentiem, kam beidzies derīguma termiņš. 55,9% aptaujas dalībnieku atzina, ka vecās zāles vienkārši izmet miskastē. Gandrīz ceturtā daļa tās noskalo kanalizācijā vai sadedzina kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.

Aptieku tīklu paplašināšanās - vētra ūdens glāzē 11.05.2011

Nesen medijos plaši izskanēja ziņa par kāda aptieku tīkla paplašināšanās centieniem, ar sludinājumu palīdzību meklējot individuālās aptiekas, kuras būtu gatavas pārdot savas licences. Lai viestu skaidrību šajā jautājumā, kā arī izvairītos no iespējama šī temata eskalācijas sabiedrībā, vēlos uzsvērt, ka aptieku tīklu paplašināšanos pašreiz nevar vērtēt citādi kā vien par vētru ūdens glāzē.

Pilna raksta versija: