Par mums

Aptieku Attīstības biedrība ir nevalstiska organizācija, kura apvieno kvalitatīvā veselības aprūpē ieinteresētas personas ar progresīvu viedokli un kuru vērtības ir profesionālisms, attīstība, savstarpēja cieņa, uzticama partnerība, godīga un ētiska darbība.

Biedru sapulce ir augstākā Aptieku Attīstības biedrības lēmējinstitūcija. Biedru sapulce ievēl valdi, revidentu un izpilddirektoru uz 2 gadiem.

Aptieku Attīstības Biedrība rūpējas par aptieku interešu pārstāvību, neatkarīgi no to piederības vai lieluma un atrašanās vietas.

Aptieku Attīstības biedrība veicina aptieku kā uzņēmuma ilgtermiņa attīstību, meklē efektīvus nākotnes risinājumus ar mērķi - nodrošināt pacientiem farmaceitisko pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.

Aptieku Attīstības biedrība līdzdarbojas nozari regulējošo likumdošanas, normatīvo aktu un dokumentu izstrādē, uzlabošanā, lai novērstu nevajadzīgas attīstību bremzējošas barjeras un pavērtu ceļu attīstības paātrināšanai.

Mēs vērtējam sabiedrības veselību augstāk par pieraduma spēku un bailēm no izmaiņām.

 

Iestāšanās

Aicinām pievienoties Aptieku Attīstības biedrībai - Jūsu viedoklis ir svarīgs!

Pašlaik Aptieku Attīstības biedri ir Euroaptieka un Euroaptiekas franšīzes ņēmēji. Bet mēs aicinām pulkā visus, kuri atzīst AAB vērtības un virzienu.

  • Biedru nauda 5 Ls mēnesī;
  • Iestāšanās maksa 50 Ls;
  • Biedri var iestāties un izstāties jebkurā brīdī;
  • Gadījumos, ja ir nepieciešami līdzekļi kāda biedrības uzdevumiem atbilstoša pasākuma realizēšanai, tās biedri var vienoties par speciālām mērķiemaksām šī pasākuma realizācijai. Šīm iemaksām ir brīvprātīgs raksturs;
  • Biedriem Aptieku Attīstības biedrības semināri ir bez maksas.

 

 

Sallija Bārda
AAB izpilddirektore

Fakti:
Absolvējusi Latvijas Medicīnas akadēmijas farmācijas fakultāti ieguvusi farmaceita sertifikātu. 

Darba vietas:
Aptieku attīstības biedrība, izpilddirektore;
SIA EUROAPTIEKA, farmaceitiskās darbības vadītāja; 
aptieka "Meža aptieka pluss", - īpašniece un aptiekas vadītāja;
Zāļu lieltirgotava "Farm Alianse" - izpilddirektore un atbildīgā farmaceite; 
Zāļu lieltirgotava "Hansa Pharma”- zāļu iepirkumu nodaļas speciāliste.