Mērķi un uzdevumi

  • Sekmēt veselības aprūpes kvalitātes celšanu, īpaši aptieku sektorā;
  • Panākt, ka LR likumdošana veicina uzņēmējdarbības attīstību aptieku sektorā un palīdz aptiekām pilnveidoties mazinot birokrātijas slogu un formālus ierobežojumus;
  • Veicināt progresīvu domāšanu lēmumu pieņēmēju vidū nodrošinot tos ar faktiem, argumentiem un kvalitatīviem priekšlikumiem;
  • Rūpēties par aptieku īpašnieku, farmaceitu - uzņēmēju informēšanu, izglītošanu, atbalstot viņu centienus veidot veiksmīgu aptieku darbību.

 Uzdevumi: 

  • Regulāri rūpēties par aptieku un farmaceita tēla veicināšanu plašsaziņas līdzekļos;
  • Aktīvi veikt sabiedrības informēšanu par nozares aktualitātēm;
  • Informēt ierēdņus un politiķus par aptieku vajadzībām un viedokli visos likumdošanas izmaiņu procesos;
  • Organizēt izglītojošus seminārus aptieku īpašniekiem, atbildīgajiem darbiniekiem un farmaceitiem saistītus ar farmaceitisko aprūpi, drošību, tehniskajiem risinājumiem u.c. jautājumiem.