Uzaicinājums uz ārkārtas preses konferenci

(Aicinājums žurnālistiem, mediju pārstāvjiem)

Veselības ministrija vēlas pieņemt normu, kas ļaus aizsargāt zāļu ražotājus, bet liks pacientiem par medikamentiem maksāt dārgāk

Pērnā gada 23. novembrī Veselības Ministrija, pieaicinot NVO pārstāvjus, rīkoja apspriešanu par valdības deklarāciju un no tā izrietošo rīcības plānu. 

Tomēr drīz vien, neinformējot NVO, Veselības ministrija valdības rīcības plānā iekļauj punktu, kurš netika apspriests un kura mērķis ir aizsargāt zāļu ražotājus, fiksējot ne tikai medikamentu maksimālo, bet arī minimālo cenu. Tādējādi pilnībā attālinoties no izvirzītā mērķa – sniegt iespēju pacientiem izvēlēties lētākos medikamentus.

Nav saprotams, kurā brīdī pie Valdības rīcības plāna 29. punkta ailē 2. parādījās iepriekš neapspriests teksts: Mērķis: izveidot jaunu zāļu cenu veidošanas mehānismu, lai mazinātu ražotāju atkarību no izplatīšanas ķēdēm un nodrošinātu vienādas zāļu cenas visā Latvijas teritorijā. Tātad – fiksēs ne tikai maksimālo, kā tas ir pašlaik, bet arī minimālo cenu. Tas ir pretrunā ar virsmērķi, jo tiek iznīcināta jebkāda iespēja konkurēt ar cenu, komersantiem samazināt uzcenojumu un meklēt efektīvākos risinājumus. Kā jau minēts, šī teksta redakcija netika apspriesta un konkrētajā sanāksmē par vienādu zāļu cenu nodrošināšanu neviens priekšlikums netika izteikts.

Bet pēc būtības, ir jāsāk šķetināt ar Valdības deklarācijas tekstu: „Mazināsim farmācijas industrijas un lieltirgotavu ietekmi uz medikamentu apriti, dodot iespēju pacientiem izvēlēties lētākos medikamentus”. un jāsalīdzina ar Valdības rīcības plāna formulējumu „lai mazinātu ražotāju atkarību no izplatīšanas ķēdēm un nodrošinātu vienādas zāļu cenas. Tātad, pacients kā mērķa grupa tiek nomainīta ar ražotāju. Nebūs vairs izvēle, nebūs vairs lētākā cena, bet – aizsargāts ražotājs un vienāda cena.

„Esam sašutuši gan par veidu, kā tika iekļauts šāds punkts, gan par to, ka pacienta aizsardzība tagad ir aizstāta ar ražotāja aizsardzību. Mēs nonāksim pie sistēmas, ka visiem būs vienādas, bet augstākas cenas, nekā tās varētu būt konkurences apstākļos. Pašlaik Latvijā ir vairāk kā 100 dažādu medikamentu, kas tiek pārdotas par ļoti būtiski zemāku cenu, kā ir valsts noteiktā maksimālā cena. Būtiski – šajā gadījumā ir 1 LVL. Bieži atšķirība ir līdz pat 90%. Šī ir uzņēmēju labprātīgi samazināta cena, kura ir radusies tikai un vienīgi pateicoties konkurencei. Tagad tas tiks aizliegts ar likumu! Jau ir prakse ar kompensējamiem medikamentiem, kad visu pagājušo gadu tika karots pret cenu samazināšanu, komersanti sodīti pat par klientu karšu izmantošanu. Un, kas atkal ir jādzird - pirmā ziņa, ka salīdzinājumā ar pagājušo gadu zāļu cenas ir palielinājušās! Tā ir liela kļūda – fiksēt minimālās cenas! 

Ja ministrijas patiesā vēlme būtu mazināt zāļu cenas, tad tā vietā lai aizsargātu ražotājus, vai kādas citas uzņēmēju interešu grupas, vajadzētu mazināt viena dalībnieka būtisku tirgus varu, attīstīt pārskatāmu konkurenci aptieku, vairumtirgotāju un ražotāju vidū. Konkurences padome vairākkārt ir norādījusi uz pasākumu kompleksu, kas būtu jāveic – tai skaitā aptieku izvietojumu ierobežojumu mazināšanu u.c. pasākumus ar mērķi mazināt kāda dalībnieka būtisku tirgus varu. Savukārt cenu fiksēšana nāks par labu tikai esošajiem tirgus dalībniekiem, jo pilnībā apstādinās attīstīties gribošu un varošu komersantu centienus.”, informē AAB valdes priekšsēdētāja Inga Zemdega – Grāpe.

Cienījamie žurnālisti, mediju pārstāvji!

Lai runātu par samilzušo situāciju farmācijas nozarē Aptieku Attīstības biedrība aicina Jūs uz ārkārtas preses konferenci, kas norisināsies 13. janvārī
Aptieku Attīstības biedrības birojā Cēsu ielā 31, I korpuss, 3.stāvā
Preses konferences sākums plkst. 11.00

Preses konferencē apskatāmie temati: VRP iekļautā norma par cenu fiksēšanu un jaunumi ap Farmācijas Likumu.
Preses konferences ilgums – apmēram 1,5 stundas

Lūgums savu dalību pieteikt līdz 12. janvārim rakstot uz e-pastu inese@olsen.lv, vai piesakoties pa tālruni: 29536344