Aptieku vadītājām un vadītājiem!

Sakarā ar to, ka VM joprojām nav devusi precīzu un izsmeļošu skaidrojumu par samazinātās PVN likmes izmaiņām Ministru Kabineta noteikumos Nr.167 „Noteikumi par medicīniskajām ierīcēm, to komplektējošām daļām, rezerves daļām un piederumiem, kuru piegādēm piemēro samazinātu pievienotās vērtības nodokļa likmi” (noteikumos vairs nav skaidri minētas tās medicīnas ierīces, medicīnas preces un piederumi, kurām tiek piemērota samazināta PVN likme), taču dotais skaidrojums ir kārtējā atrakstīšanās un pilnīgi nepielietojams reālajā praksē, kā arī informācija no ražotājiem un lieltirgotājiem ir saņemta neprecīza un pretrunīga, šodien solīto sarakstu ar precēm, kurām tiek piemērota samazināta PVN likme, diemžēl nevaram publicēt.

Kā zināms AAB jau savlaicīgi sāka aptaujāt informāciju no lieltirgotājiem, taču joprojām neviens lieltirgotājs un ražotājs nevar garantēt šī saraksta precizitāti. Ziņas par šīm precēm un tām piemēroto PVN mainās ar katru dienu, tādēļ maldinošu informāciju AAB savā mājas lapā nevar publicēt.

Mēs skaidri redzam, ka ir piepildījušās prognozes par haosu un destabilizējošu situāciju aptieku darbā, sakarā ar jauno VM noteikumu stāšanos spēkā no 1.jūnija, tādēļ AAB nākamais solis būs  VM atbildīgajām amatpersonām adresēta vēstule ar aicinājumu atlikt šo noteikumu Nr.167 ieviešanu uz vienu mēnesi, līdz š.g. 1.jūlijam. Pretējā gadījumā šī neskaidrība un haoss saglabāsies tik ilgi, līdz atbildīgās institūcijas nodrošinās uzņēmējiem skaidru preču ar samazinātu PVN likmi sarakstu.

Aptieku Attīstības biedrības izpilddirektore Sallija Bārda