Reģionu pilsētu aptiekās trūkst kvalificētu farmaceitu

Latvijā farmaceita izglītību var iegūt trīs izglītības iestādēs. Rīgas 1.Medicīnas koledžā izglītību iegūst farmaceita asistents, iegūstot 1.līmeņa augstāko jeb koledžas diplomu. Savukārt augstāko izglītību  un farmaceita diplomu var iegūt studējot Latvijas Universitātē (LU) vai Rīgas Stradiņa Universitātē (RSU). LU studenti pēc trīs gadu studijām iegūst bakalaura grādu farmācijā, bet par pilntiesīgiem farmaceitiem kļūst vēl pēc divu gadu studijām maģistrantūrā. Rīgas Stradiņa universitātē kvalificētus farmaceitus apmāca piecu gadu ilgstošās studijās. Uzreiz pēc maģistra studiju beigšanas absolvents var patstāvīgi strādāt aptiekās, zāļu lieltirgotavās, zāļu ražotnēs, zāļu ražotāju pārstāvniecībās, laboratorijās, zinātniskās pētniecības iestādēs u.c. Taču, lai kļūtu par aptiekas vadītāju, papildus izglītībai nepieciešams arī trīs gadu darba stāžs. Tomēr neraugoties uz faktu, ka katru gadu abas universitātes – LU un RSU - absolvē ap 50 farmaceitu, bet Rīgas 1.medicīnas koledžu – ap 30 farmaceita asistentu, bet darba tirgū aktīvi ir 1604 farmaceiti un 1481 farmaceita asistenti (saskaņā ar LFB rīcībā esošo farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistru), aptiekas izjūt kvalificētu farmaceitu trūkumu. Dažbrīd Latvijas reģionos nonākot pie situācijas, ka jāsaīsina aptieku darba laiks, kvalificētu speciālistu trūkuma dēļ.

Pilnu rakstu skatiet šeit: http://blogi.nozare.lv/ingazemdegagrape/2011/07/18/regionu-pilsetu-aptiekas-trukst-kvalificetu-farmaceitu/