Panākta vienošanās ar Veselības ministriju par valdības rīcības plānu

18.janvārī Veselības ministrijā notika veselības ministres Ingrīdas Circenes un nevalstisko organizāciju pārstāvju tikšanās, kuras laikā tika panākta vienošanās par valdības rīcības plāna uzdevumiem un sasniedzamajiem mērķiem. Kā norāda Aptieku Attīstības biedrības valdes priekšsēdētāja Inga Zemdega – Grāpe „Beidzot Latvijā veselības jomu virza kompetenta ministre, kura skaidri redz prioritāros virzienus, uz problēmu loku raugās konstruktīvi un dažādos viedokļos prot atrast kompromisus”.

Viens no prioritārajiem uzdevumiem būs panākt veselības budžeta kāpinājumu. Katru gadu veselības aprūpes valsts budžets gadā tiek palielināts vismaz par 0,25% no IKP, sasniedzot rādītāju - veselības aprūpes valsts budžets 4,5% no IKP 2014.gadā.Budžeta kāpinājums arī ir ļoti saistīts ar iedzīvotāju nodokļu maksāšanu. Tāpēc uzdevums ir nodrošināt noteiktu valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību sociāli mazaizsargāto sabiedrības grupu locekļiem un tiem iedzīvotājiem, par kuriem ieturēts veselības nodoklis-vai tie veic speciālas iemaksas veselības jomas budžetā.

Lai to panāktu ir jāizveido veselības apdrošināšanas sistēma. Aptieku attīstības biedrība pilnībā atbalsta šo izvirzīto prioritāti.

Farmācijas un aptieku sadaļā Veselības ministrija un sabiedriskās organizācijas vienojās, ka visbūtiskāk ir aizsargāt pacientu intereses, sniedzot pacientiem iespēju izvēlēties lētākos medikamentus. Tas ir sarežģīts uzdevums - radīt sistēmu, kas bez smagnēja birokrātiska spiediena aicinātu aptiekas konkurēt ar pakalpojumu un meklēt efektīvus risinājumus, lai pakalpojumu varētu nodrošināt pēc iespējas lētāk, taču nodrošināt arī aptiekām ilgtspējīgas pastāvēšanas iespējas.

„Runājām un saņēmām pilnu atbalstu par farmaceitu kvalitatīvas mūžizglītības sistēmas ieviešanu. Un bijām pilnīgi vienisprātis, ka steidzami ir jāizstrādā farmaceitiskās aprūpes pieejamības un kvalitātes kritēriji, ar to ir jāsāk.

Mūs ārkārtīgi priecē fakts, ka veselības ministre beidzot nopietni ir nolēmusi ieviest e-veselības pakalpojumus, t.sk. e-pacientu kartes (izvērtējot iespēju šim nolūkam izmantot plānotās identifikācijas kartes), padarot efektīvu veselības aprūpes plānošanu, koordinēšanu un datu aizsardzību, kā arī pacientam – pakalpojuma saņemšanu.”, uzsver Inga Zemdega- Grāpe.

Plānots, ka valdības rīcības plāna pasākumi tiks realizēti līdz 2014. gada beigām.

Informāciju sagatavoja:
AAB sabiedrisko attiecību konsultante
Inese Lukaševska
Tālr: +371 29536344
E-pasts: Inese@olsen.lv