Kāpēc valdība vēlas nīcināt aptieku tīklus?

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis šī gada 8.novembrī nosūtīja Nacionālās trīspusējās sadarbības padomei, Nevalstiskām organizācijām un Ministru kabineta sadarbības memoranda parakstītājiem aicinājumu iesaistīties Valdības plāna izstrādē, kas Valsts kancelejai ir jāsagatavo līdz š.g. 5. decembrim.
Izanalizējot Valdības deklarāciju, Aptieku Attīstības biedrība pozitīvi vērtē valdības nostāju saglabāt veselības aprūpes jomas pamatfunkciju budžetu ne mazāku kā iepriekšējā gada faktiskā finansējuma līmenī.Tomēr Aptieku Attīstības biedrību bažīgu rada punkta 10.11. pēdējā daļa, kurā ir ietverta sekojoša frāze: „mazināsim aptieku ķēžu veidošanas iespējas”. Diemžēl nākas konstatēt, ka pat šajā, valstiski tik nozīmīgajā dokumentā, tā sastādītāji ir vadījušies pēc stereotipiem, pilnīgi neizprotot aptieku veidošanās principus, tirgus sadalījumu un maldīgi uztverot aptieku ķēdes, visas bez izņēmuma, kā nezāli, kuras iznīcība ļaus zāles iegādāties teju par velti. 

Pilna raksta versija:

http://blogi.nozare.lv/ingazemdegagrape/2010/11/22/kapec-valdiba-velas-nicinat-aptieku-tiklus/