Aicinām piedalīties konferencē „Ētikas problēmas un to risinājumi aptiekas darbā”

Aicinām piedalīties konferencē „Ētikas problēmas un to risinājumi aptiekas darbā” un klātienē satikt ētikas ekspertu no Lielbritānijas, dr. Ričardu Kūperu

Šī gada 24. aprīlī Rīgā, Avalon Hotel telpās (Kalēju ielā 70, Rīga) notiks Aptieku Attīstības biedrības rīkotā konference „Ētikas problēmas un to risinājumi aptiekas darbā”, uz kuru tiek aicināti farmaceiti un farmaceitu asistenti no visas Latvijas. Īpaši konferencei par godu uz Latviju atbrauks un ar īpašu prezentāciju par „Ētikas problēmām un lēmuma pieņemšanas procesu farmācijas nozarē” uzstāsies ētikas eksperts no Lielbritānijas Dr. Ričards Kūpers. (Richard Cooper)*

Konferencē savu viedokli par ētikas dilemmām veselības aprūpē paudīs Dr. Richard Cooper (Londona), Šeifildas Universitātes lektors, Karaliskās farmaceitu biedrības, farmaceitisko likumu un ētikas asociācijas biedrs, daudzu zinātnisko darbu autors, pētnieks un praktizējošs farmaceits.

Konferencē uzstāsies arī sociālantropoloģe dr. Agita Lūse ar redzējumu par sabiedrības veselības riska faktoru noteikšanu – riska mazināšanas pasākumiem, t.sk. medikamentu izrakstīšanu, jaunām tendencēm iedzīvotāju izpratnē par savu veselību un pašaprūpes paņēmieniem, kā arī tiks runāts par ētiskiem izaicinājumiem šajā mijattiecību ķēdē. A.Lūses lekcijā tāpat tiks runāts par sociāli ekonomisko nevienlīdzību un „farmaceitisko iekļaušanu un atstumšanu”, un iedzīvotāju dažādām reakcijām uz to. 

Latvijas Farmaceitu biedrības ētikas komisijas locekle Ilva Leimane stāstīs par problēmu tipiem, ar kuriem saskaras Latvijas farmaceiti, savukārt "Knowhouse" vadības konsultants Dmitrijs Kalniņš Bergs, kuram ir vairāku gadu prakse darbā ar farmaceitiem, stāstīs par praktiskiem ieteikumiem ētisku dilemmu pārvarēšanā komunikācijā ar klientu.

Visi farmaceiti vai farmaceitu asistenti, kuri piedalīsies konferencē saņems 5 ieskaites punktus atkārtotai sertifikācijai. Dalības maksa konferencē – 7 LVL, AAB biedriem  - 5LVL, studentiem – 3,50 Ls.

Konferences norises laiks un vieta : Avalon Hotel, Kalēju iela 70, Rīga.
Konferences sākums plkst. 10.10. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 09.40 
Savu dalību konferencē obligāti jāpiesaka iepriekš rakstot uz e-pastu: seminari@aab.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu un pārstāvēto aptieku. Pieteikšanās līdz 23. aprīļa plkst. 11.00. Vietu skaits ir ierobežots.

Konferences programma:
09:40 – 10:10 Reģistrēšanās
10:10 – 10:20 Problēmas aktualizācija. Aptieku Attīstības biedrības valdes priekšsēdētāja Inga Zemdega - Grāpe
10:20 – 11:10 Ethical Problems & Decision-making in Community Pharmacy Dr.Ričards Kūpers (Richard Cooper)
11:10 – 12:00 Uzvedības ētika farmācijas jomā, sociālantropoloģe, dr.Agita Lūse
12:00 – 12:30 Kafijas pauze
12:30 –  13:15 Latvijas farmaceitu ētikas kodeksa pamatvērtības, Latvijas Farmaceitu biedrības Ētikas komisijas locekle Ilva Leimane
13:15 – 14:45 Farmaceitu psiholoģiskās dilemmas ikdienas kontaktā ar klientiem/pacientiem Vadības konsultants Dmitrijs Kalniņš Bergs (Knowhouse)

*Par Dr.Ričardu Kūperu
Ričards Kūpers (Richard Cooper) ir pasniedzējs sabiedrības veselībā Šefīldas Universitātē un praktizējošs farmaceits. Viņam ir vairāk nekā divdesmit gadu pieredze vairākās farmācijas iestādēs Anglijā, un šajā laikā viņš ieņēmis dažādus vadības amatus. Akadēmiskajā aspektā viņa zinātniskās intereses aptver ētiku veselības aprūpē, medicīnas socioloģiju, medikamentu piegādi un lietošanu un tehnoloģiju nepareizu un pareizu izmantošanu veselības aprūpē. Viņš ir publicējis rakstus par plašu jautājumu loku, kas saistīti ar farmāciju, medikamentu apgādi, izrakstīšanu, ētiku un tehnoloģiju izmantošanu veselības aprūpē. Viņš pašlaik uzsācis eksperimentālu pētījumu, kas aptver medikamentu nepareizas lietošanas mērogu mikrorajonu aptiekās, un kvalitatīvu pētījumu par veselības aprūpes speciālistu motivāciju piedalīties pēcdiploma ētikas kursos.